Spelbehörighet på Forsgårdens Golfklubb

Behörig att spela på Forsgårdens GK är den som är:

  • Medlem som innehar spelrätt i FGGK och löst medlemsavgift samt spelavgift och med max hcp 54.
  • Medlems gäst som är medlem i annan golfklubb, som erlagt greenfee och som har max hcp 54.
  • Medlem i annan golfklubb som erlagt greenfee.
  • Medlem i utländsk golfklubb tillhörande den nationens golfförbund som erlagt greenfee.
  • Max handicap i bollen får vara 144.
  • Nybörjare, inskrivna i klubbens träningsverksamhet får gå sina fadderronder på Kungsbanan (9 hål).

Faddern ska ha max hcp 36. Max 2 nybörjare per fadder.

Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee(”tjuvspel”) bestraffas med dubbel greenfee.

Om spelaren inte är medlem i klubben ska händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb. Ovanstående bestämmelse gäller både tävlings- och sällskapsspel.