Spelformer

Fyrboll

Partävling där båda spelarna spelar sin egen boll och bästa resultat på respektive hål räknas. Spelas med 10% handicapreduktion.

Greensome

Partävling där båda spelarna spelar ut från tee, därefter väljer man boll och slår vart annat slag tills man hålat ut. Spelhandicapet beräknas med 60% av den bästa spelarens slag och 40% av den sämre spelarens slag.

Irish Greensome

Partävling som spelas som greensome med skillnaden att på par 4- och par 5-hålen spelar båda spelarna ut från tee, därefter slår man ett slag på varandras boll innan man väljer boll och slår vart annat slag. Samma handicapberäkning som i greensome.

Foursome

Partävling där spelarna slår ut från varannan tee och spelar vart annat slag tills man hålat ut. Handicap beräknas genom att hälften av spelarnas erhållna slag läggs ihop.

Rumble

Fyrmannalag där varje spelare spelar sin egen boll, poängbogey. På hål 1-6 räknas det bästa resultatet, hål 7-12 räknas de två bästa resultaten, hål 13-17 de tre bästa resultaten och på hål 18 alla fyra resultaten.

Om något/några lag består av tre spelare, spelar man med s.k. joker. Det innebär att på hål 7-18 kan utsedd jokers resultat användas dubbelt. Spelarna i laget är joker på vart tredje hål och skall vara utsedda före start.

Scramble

Två-, tre- eller fyrmannalag där alla spelar ut från tee. Därefter väljer man boll och alla placerar sin boll och spelar därifrån. Man fortsätter på samma vis tills man hålat ut. Scramble kan spelas både med och utan handicapreduktion.

En variant av Scramble är Texas Scramble. Spelas på exakt samma sätt som scramble, men med skillnaden att varje spelares utslag från tee måste användas ett visst antal gånger. Ett annat alternativ av Texas Scramble är att den spelares boll man väljer får inte slå därifrån – det får bara övriga lagmedlemmar göra.