Gruppbokningar

Välkommen att skicka in din bokningsförfrågan hos oss!

Viktigt att veta innan du gör en gruppbokning är att det tillkommer det en administrativ förbokningsavgift på 400kr per bokad 4-boll som bokaren ansvarar för att betala. Avgiften ska vara betald inom 7 dagar från och med att starttiderna är bekräftade och är synliga på bokaren Min Golf. Denna avgift är ej återbetalningsbar vid avbokning.

Du hittar den administartiva förbokningsavgiften på den första starttiden i din bokning. Välj där att endast betala förbokningsavgiften, greenfee betalas senare.

Bokningsregler

Gruppbokningsvillkor

Tillgängligheten är mycket viktig för våra medlemmar och gäster. Stora delar av säsongen har vi högt tryck på våra banor. Därav har vi särskilda regler för gruppbokningar så att alla parter kan känna sig trygga med det vi kommit överens om.

Genom att göra en gruppbokning får du möjlighet att boka ytterligare starttid utöver den bokningsrätt som ditt medlemskap tillåter. Vid en gruppbokning gäller speciella regler och vi tar en serviceavgift för det administrativa arbetet och avgiften är ej återbetalningsbar.

Här följer våra gruppbokningsregler som gäller tills vidare:

Bokning

 • All gruppbokning sker via formuläret.
 • Förfrågningar besvaras i turordning måndag till fredag.
 • Vi tar ej emot bokningar över disk i shop/kansliet eller telefon.
 • På helger till kl 13.00 är det medlemstider och kan endast bokas av medlemmar.
 • Det går inte att boka 0.20 eller 0.50 tiderna efftersom dom är dagen innan tider på helger.

Ojämnt antal spelare

Om er grupp är ett ojämnt antal spelare som inte fyller ut alla platser i de 4-bollar som ni har bokat så släpps de resterande tider till utomstående spelare. Ni har valet att betala greenfee för den platsen ni inte fyller för att stänga er grupp. Meddela i förväg om ni vill låsa eventuella tomma platser i er bokning för att undvika missförstånd

Regler

 • En gruppbokning är minst 8 och max 28 personer.
 • Det är inte tillåtet att göra mer än en gruppbokning per säsong.

Serviceavgift och avbokningsregler

 • En avgift på 400 kr per 4-boll läggs på bokaren och blir synlig i Min Golf.
 • Avgiften ska betalas inom 7 dagar för att bekräfta bokningen.
 • Avbokning av hela gruppen är kostnadsfri fram till 14 dagar före speldag, därefter debiteras 25% av totala greenfeen för gruppen.
 • Avbokning av hela gruppen, mindre än 48 timmar före spel, debiteras 100% av totala greenfeen för gruppen.
 • Serviceavgiften återfås ej vid avbokning.

Greenfee

Gäst

Vid gruppbokning betalar gäster ordinarie greenfee.

Medlem

Som medlem får du ta med dig tre (3) gästspelare till gäst-till-medlemspris.

Betalning

Greenfee betalas vid incheckningen i shop/reception före rundan, vid större grupp ser vi gärna att en person samlar in avgifterna och löser greenfee för samtliga

Golf-id

Du som är ansvarig för gruppen måste senast en vecka innan bokningen skicka in allas golf-id och fördelningen av bollarna.

Incheckning

Incheckning ska ske senast 15 minuter före starttid.

I händelse av

Om vi mot förmodan skulle behöva flytta eller frigöra gruppbokningstiden av någon anledning så har vi rätten att hitta en ny lösning till er.

Välkommen med din gruppbokning!

Viktigt att veta innan du gör en gruppbokning är att det tillkommer det en administrativ förbokningsavgift på 400kr per bokad 4-boll som bokaren ansvarar för att betala.

Avgiften ska vara betald inom 7 dagar från och med att starttiderna är bekräftade och är synliga på bokaren Min Golf. Denna avgift är ej återbetalningsbar vid avbokning.

Du hittar den administrativa förbokningsavgiften på den första starttiden i din bokning. Välj där att endast betala förbokningsavgiften, greenfee betalas senare.