Lokala Regler och Bestämmelser

Lokala Regler 2024

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

BanmarkeringBetyderRegel
VitOut of bounds18
RödRött pliktområde17
Gul blåGult pliktområde17
BlåOnormalt banförhållande16
Blå linjeOnormalt banförhållande16
Markering med grön toppSpelförbudszon2

Out of bounds (Regel 18.2)

När markeringen av banans gräns avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 12, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d. Eller när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål 4 på Kungsbanan eller ett pliktområde som gränsar till out of bounds får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:

Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och får vara i varje område på banan utom samma pliktområde.

b) Spelförbudszoner

Området inom det röda pliktområdet på andra sidan ån på hål 7 och 8 på Kungsbanan, samt på hål 3 och 4 på Slottsbanan är en spelförbudszon. Spelförbudet gäller från tre vita pinnar på andra sidan ån till vänster om tee 44 på hål 7 på Kungsbanan fram till tre vita pinnar bortom green på hål 4 på Slottsbanan. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. Området betraktas i sin helhet som ett oändligt pliktområde.

c) Skydd av unga trä

 1. De unga träden identifierade med stödpinar är spelförbudszoner: (1) Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f. (2) Om bollen ligger i ett pliktområde och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1.    Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

2.   Grusfyllda dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Broarna över diket på hål 7 och 12 på Slottsbanan.

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har ett extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är på eller nära green och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är

 • på spellinjen och är
 • på eller inom två klubblängder från green, och
 • inom två klubblängder från bollen.

Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen.

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Integrerade föremål

Stengärdsgårdar. Stenar får inte plockas bort.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

 

Lokala Bestämmelser och upplysningar

 1. Banpersonal
  Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 1. Drivingrange

Bollplockning på driving range är förbjuden av andra än banpersonal. Det är absolut förbjudet att avsiktligt slå bollar över skyddsnätet. Överträdelser kommer att beivras. Grästee får endast användas när markeringar är utlagda som visar vilken del av grästee som är öppen. När grästee är öppen är spel från mattorna förbjudet. Vagnar och baggar ska placeras mellan matta och den vita linjen.

 1. Förvissa dig om framförvarande

Det är förbjudet att slå ut på:

Slottsbanan:

Hål 5 om det finns personer på vägen till vänster om hålet och bakom green.

Hål 6 om det finns personer på gångstigen längs höger sida av hålet.

Hål 18 om det finns personer på vägen till vänster om hålet.

Kungsbanan:

Hål 2 och 3 om det finns personer eller fordon på vägen till vänster om hålet.

 1. Spelbehörighet på Forsgårdens Golfklubb

Behörig att spela på Forsgårdens GK är den som är:

 1. Medlem som innehar spelrätt i FGGK och löst medlemsavgift samt spelavgift och med max hcp 54.
 2. Medlems gäst som är medlem i annan golfklubb, som erlagt greenfee och som har max hcp 54.
 3. Medlem i annan golfklubb som erlagt greenfee.
 4. Medlem i utländsk golfklubb tillhörande den nationens golfförbund som erlagt greenfee.
 5. Max handicap i bollen får vara 144.
 6. Nybörjare, inskrivna i klubbens träningsverksamhet får gå sina fadderronder på Kungsbanan (9 hål). Faddern ska ha max hcp 36. Max 2 nybörjare per fadder.

Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee(”tjuvspel”) bestraffas med dubbel greenfee.

Om spelaren inte är medlem i klubben ska händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb. Ovanstående bestämmelse gäller både tävlings- och sällskapsspel.

 1. Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall ligga i spelriktningen ett par meter in i bunkern på en plats där de minst sannolikt påverkar spelet.

 1. 1 spelare per bag

Varje spelare skall ha egen bag med undantag av när de spelar parspel då det är tillåtet för sidan att dela på en bag.

 1. Spikförbud

Spikförbud gäller året om i klubbens samtliga lokaler. På banorna gäller spikförbud med undantag för perioden 15 oktober – 15 april.

 1. Avståndsmarkeringar

Vit, gul och röd platta i fairway markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mittpunkt.

 1. Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater

Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet medför att spelet fördröjs. Se Regelboken Regel 1.2