Våra banor

Forsgårdens Golfklubb är en 27-hålsanläggning, fördelade på Slottsbanan, våran 18-hålsbana (röd)  och Kungsbanan, våran 9-hålsbana (blå).

9-hålsbanan ingick ursprungligen i klubbens första 18-hålsbana, på vilken Scandinavian Masters avgjordes 1993 och 1996.
De yngsta hålen är idag inkluderade i 18-hålsbanan som hål nr 7-15.

Banan har kategoriserats som en öppen parkbana med seasidekaraktär. Detta för den förhärskande västliga vinden som alltid är i spel. Banan är utmanande för den som vill spela tufft, men snäll mot den lite mer försiktiga. Generösa fairways, lätt att gå, inte speciellt kuperad. Korta avstånd mellan green och nästa tee.

Vårt epitet Mastersbana är något vi med ödmjukhet och stort ansvar förvaltar. Hög kvalitet och fin finish på alla grönytor, bra gångvägar och effektiv avvattning är prioriterade områden för att kunna erbjuda en bra bana under en lång säsong.

Vid några få tillfällen väljer vi att (av logistiska skäl) lägga tävlingar på den Gamla Bansträckningen, Mastersbanan, se skiss ovan. Vid sådana tillfällen erbjuder vi spel 9-hål på de yngsta hålen (se skiss nedan) och startar då på ord hål 13. Det går bra att parkera längs skogen vid 1:a tee.  Scorekort för denna sträckning finns i klubbhuset.