Kommittéer

Verksamhet för alla!

På Forsgårdens Golfklubb har vi en trevlig och väl fungerande kommittéverksamhet. Detta är en inkluderande del av vår klubb och alla är välkomna!

Klubben har flera kommittéer och nedan kan du gå in och läsa mer om varje kommitté!