Uppsägning av medlemskap

Medlemskapet förlängs automatiskt

Ditt medlemskap i Forsgårdens Golfklubb förlängs till att gälla för nästkommande år om du inte säger upp det.
Har du en spelrätt i Forsgårdens Golfklubb är årsavgiften kopplad till denna. Detta innebär att du måste sälja din spelrätt innan vi kan avsluta ditt medlemskap, vi kan hjälpa dig att lägga ut den på hemsidan.

Juniormedlem & 22-25 årA

Är du juniormedlem eller senior mellan 22-25 år och vill avsluta ditt medlemskap meddelas detta till kansli@forsgarden.se innan årets slut.