Bokningsvillkor

Minimiålder för bokning
Minimiålder för bokning är 18 år. Minst en myndig person måste vara förlagd per stuga om inget annat överenskommits.

Bokning

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning senast dagen efter.

Tillträde till stugan

Du får disponera stugan från kl. 15.00 ankomstdagen till 11.00 avresedagen.

När blir min bokning bindande? När ska jag betala?

Din bokning är bindande från det att du tagit del av bekräftelsen och betalat din faktura. Fakturan ska betalas minst 14 dagar innan ankomst. Bokar du mindre än 14 dagar före ankomstdag ska hela beloppet vara betalt innan ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Betalningspåminnelse skickas inte ut! Om du inte betalar slutlikvid eller tilläggstjänster så avbokar vi din bokning

Avbokning

Avbokning kan enbart göras vid sjukdom (läkarintyg ska skickas) eller då banan är avstängd. Vid dessa anledningar återfås ert betalda belopp.

Bokning av speltid

Bokning av speltid görs via golf.se eller via kontakt med kansliet.

Ordningsregler

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Du ansvarar själv för de skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier om du eller någon annan i ditt sällskap har varit oaktsam.

Överträdelse av rökförbud i stugan medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst på 6.000:- kr.
Stugan får inte användas till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål).
Du får inte överlåta stugan till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan än vad du uppgett i samband med bokningen, om inte uthyraren godkänner detta.

Du måste städa stugan ordentligt före avresa enligt de städinstruktioner som finns. Om du förbiser detta kommer vi att debitera dig en avgift från 600 kr (beroende på tidsåtgång för städning).

Du ansvarar för att nyckeln återlämnas vid avresan på för den avsedd plats. Förkommer nyckeln så debiteras kostnad för byte av lås.

Klagomål

Om du har klagomål ska dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen ska anmälas omgående så att vi har möjligheten att rätta till dem alternativt erbjuda en likvärdig stuga.

Övrigt som gäller stugboende

Stugorna är försedda med wifi, toapapper, städmaterial, diskmedel, diskhandduk med mera.
Städning, sänglinne, handdukar, extrasäng, barnsäng, barnstol eller måltider ingår ej i stugpriset, men kan köpas till.
Diskning och sophantering ingår ej vid köp av städtjänst.
Se separat prislista för stugorna.